;

II MAHMUT ÇEŞMESİ

Taksim Kalyoncu Kulluğu caddesi (No:174 de) Eleni Rum Kilisesi önündeki bu çeşmenin suyu akmamaktadır.

Kitabesi ( Muammer Ulker’e göre: )

Sultan Mahmûd Adlî Tuğrası

Menba-ı..........şevket âb-ı rûy-i saltanat

.................

Em edüb bu çeşme-i dilcûterin inşâsını

Yaptı her suda hezâran çeşmesâr-ı bi misâl

Hak kılıb tahında dâim ol hidiv-i âlemi

Sayesinde mülk

Teşnegâne böyle kıl tarihini Vâsıf beyân

Nâsa Hân Mahmûd icrâ eyledi âb-ı zülâl

( H.1230-M.1815)