;

İHSANİYE ÇEŞMESİ (H.1240- M.1824)

Üsküdarda İhsaniyede Neyzen başı Halil Can sokak üzerinde bulunan bu çeşme harap durumdadır. İki ince mermer sütünun tuttuğu yuvarlak kemerinin ve hazne duvarının sıvası yer yer dökülmüş, tuğlaları meydana çıkmıştır. Mermerden yapılan ayna taşı sağlamdır. Lülesi koparılmıştır. Suyu yoktur. Ayna taşında büyük kıtada beyzî bir madalyon vardır. Bunun üstü yapraklarla süslenmiş, içi ise boş bırakılmıştır. Ayna taşının yukarısında bulunan kitabe “ Ve cealna minel mai külle şey’in hay (1240)” yazısından ibarettir.
Bânisinin ismi bulunmadığından kimin tarafından yaptırıldığı bilinmemekte ve “İhsaniye Çeşmesi” adı ile anılmaktadır.
Son senelerde iki yanındaki ahşap evler yıkılmış, yerlerine geriye çekik olarak apartmanlar yapıldığından çeşme ortada kalmıştır.