;

İBRAHİM EFENDİ ÇEŞMESİ (H. 1145- M.1732)

Rumelihisarında Ali Pertek Camii’nin yukarısında Arpaçı Çeşmesi sokakta bulunan bu çeşme, kesme taştan klâsik tarzda yapılmıştır. Sivri kemerinin altında ufak bir ayna taşı ve taş koymaya mahsus iki hücresi vardır. Hazne duvarları sıva ile örtülmüş ve bu sıva yer yer dökülmüştür. Teknesi esas şeklini kaybetmiştir. Suyu kesiktir.

Kemerinin üzerindeki kitabe şöyledir:

 

“Didim atşâna izzî resm-i osmaniyle tarihin”

“İç İbrahim Efendi çeşmesinin mâ sana zemzem”

(1145)

Çeşmeyi yaptıran İbrahim Efendi’nin kim olduğu öğrenilemedi.