;

İBRAHİM AĞA (Kapıağası) ÇEŞMESİ(H.1158- M.1745)

Fındıkzade de (Mecid bey sokakta( Uzun yusuf sokak kesimi No:43 yanı) kitapta çeşmenin dış görünüsü hakkında bilgi verilmemiş, kitabesinin tarîh mısrasının kaydı ile yetinilmiştir.

“ Gel sefâyile su iç bu çeşme-i ma’mûrdan”

(1158)