;

I ÇEŞMESİ H.1174- M.1760)

Üsküdarda Ressam Ali Rıza bey ve Mehmed Paşa Değirmeni sokakları’nın keşiştiği yerde Ayazma Camii’nin avlu köşesinde bulunan bu çeşme mermer kaplıdır. Bilinen şekilde ayna taşı yoktur. Bunun yerine çıkıntı halinde dört köşe bir sütun konmuş, musluk buna takılmıştır. Önünde geniş yalakları vardır. Suyu akmamaktadır. Çeşmenin üstü geniş bir ahapğ saçak ile örtülü iken bu saçak harap olduğundan 1978 yılında yıktırılmıştır.

Cephesine yerleştirilen Ziniye ait kitabe şöyledir:

 

“ Menba’-I cû-yi himem Sultan-I memdûh-üs-şiyem”

“ Ayn-I eltâf-ü kerem Şahinşeh-I zıll-I Hüdâ”

“ Şah-I devran Mustafa Han ibn-I Ahmed Han kim”

“ Âb-I cüdun dehre icrâ eyledi ser-tâ-be-pâ”

“ İtdi ez-cüme bu dil-cû çeşme-sâr-I hurrem”

“ Himmetiyle câmi-‘I pâki civarında binâ”

“ Mâ-I zerrîn ile Zihnî sebt-I târihe sezâ”

“ Çeşme-i âb-I revan vakf-I Sultan Mustafa”

(1174)