;

HUŞYAR KADIN ÇEŞMESİ (H. 1256- M.1840)

Kasımpaşa’da hacı Ahmed Camii’nin alt tarafında Pir Hüsamettin Sokaktadır. Çeşmenin teknesi yere gömülmüştür. Yüzü mermerle kaplıdır. Büyük ve süslü bir ayna taşı vardır. Kitabesinin ortasında Abüdlmecid’in tuğrası vardır.

Abdülmecid’in ikinci kadını Huşyar kadın tarafından ölen kızı Mihrimah Sultanın ruhu için yaptırıldığını anlatan beş satırlık kitabenin tarih beyti şöyledir:

“ Oldu hurûf-ı cevher-i târih-i itmamı zehî”

“ Huşyar Kadın ihyasıdır zemzem gibi ayn-ı safâ”

        (1256)