;

HÜSMEN AĞA ÇEŞMESİ (H.1273- M.1876)

Kumkapı’ da İbrahim Paşa Yokuşundaki (No:8 yanı, Türkeli Cad sonu İbrahim Paşa Muhsine Hatun Camii 1519 bulunduğu sokak) bu çeşme klâsik tarzda kesme taştan yapılmış olup kemerinin ortasına kadar toprak altında kalmıştır. Çeşmenin biri yapılışı, diğeri tamiri ile ilgili iki kitabe kemerini üstünde yer almış bulunmaktadır:

“ Ve minel mâi külle şey’in hay”

“ Sâhib-ül hayrat vel-hasenat merhum”

“ Şakir Efendinin ruhiyçün Veznedar Hüsmen Ağanın selametine”

(1273)

“ Bâni-i sanisi Hadice Ra’na

Hanımın rûhuna fâtiha”

    (1322)