;

HÜSEYİN PAŞA (Kaptan) ÇEŞMESİ (H.1212-M. 1798)

Kasımpaşa’da Deniz Hastanesi yokuşunun alt başındaki ( Bülent Demir Caddesi) bu çeşmenin bir sıra taş, iki sıra tuğla olarak örülmüş büyük bir haznesi vardır. Üstü sonradan betonla örtülmüş ve ensiz bir saçak yapılmıştır. Kabartma süsleri bulunan büyük bir ayna taşının üzerine kitabesi yerleştirilmiştir. Bu kitabe şöyledir:

“ Bahr-i ihsân-ü mürüvvet Kapudan Pâşâ kim”

“ Yapdı bu çeşmeyi tevfika irüb Mevlâdan”

“ Cevheriîn beyt ile târih-i letafet-bahşî”

“ Akdı mîzâb-ı kemal kalem-î ihyâdan”

“ Mâ-î zemzem gibi iç âb-ı revân-i sâfi”

“ Haseneyn aşkına ayn-î Hüseyn Pâşâdan”

        (1212)

Çeşmeyi yaptıran Kaptan-ı Deryalardandır ve Esma Sultanın kocasıdır. Eyüp’te Mihrişah Valide Sultan Türbesi bahçesinde gömülüdür.