;

HÜSEYİN AĞA ÇEŞMESİ( H.1180-M.1766)

Kadıköy’ünde Serasker Sokağında (No:41-43) bulunan bu çeşme, tuğla ayaklar üzerinde oturtulmuş üç kemerden oluşmaktadır. Kemerlerin içi sıva ile örtülüdür. Ayna taşı diğerlerinden daha büyük olan orta kemerin içindedir. Teknesi bozulmuş, suyu kesilmiştir.

Çeşmenin yukarısında yine tuğladan bir korniş üzerine yerleştirilmiş kitabe şöyledir;

 

“Sâhib-ül hayrat vel- hasenat”

“Yeniçeriler Ağası Hüseyin Ağa”

                                           (1180)