;

HORHOR ÇEŞMESİ (H.1293-M.1876

Aksaray’da Horhor caddesi ile Kırık Tulumba sokağının köşe başında bir binanın altında bulunan bu çeşme kesme taştan yapılmıştır. Yuvarlak iki kemeri vardır. Tekneleri yok olmuştur. Suyu akmamaktadır.

Üzerinde sadece:

“ Tarih-i ta’mir-i çeşme 1293”

ibaresinden başka bir yazı bulunmayan kitabesinde kimin tarafından yaptırıldığı kimin tarafından tamir ettirildiği anlaşılamamaktadır.