;

HORHOR ÇEŞMESİ

Üsküdar’da İskele yakınında Hakimiyeti Milliye ve Selman Pak Caddelerinin keşiştiği köşede camiiye ( Selman Ağa camii) bitişik olarak yapılan bu çeşme üç cephelidir. Mermerle kaplı cephelerin her birinde kırmızı taştan sivri kemerler ve üzerlerinde renkli desenli çinilerle çerçevelenmiş boşluklar vardır. Suyu akmamaktadır.
Çeşmede kitabe bulunmadığından hangi tarihte kimin tarafından yaptırıldığı bilinmemekte, horhor çeşmesi adı ile anılmaktadır.