;

HORHOR ÇEŞMELERİ

Fatih, Aksaray horhor caddesindedir. Hindîlerin Kalenderhanesi Tekkesinin giriş kapısındadır. Bugün manav dükkanı olarak görülmektedir. Çeşmenin büyük bir haznesi bulunmaktadır.