;

HIRKA-I SAADET DAİRESİ ÇEŞMESİ (H. 1238- M.1822)

Topkapı Sarayında Hırka-i Saadet Dairesi önündeki bu çeşmenin oymalı bir ayna taşı ve girlandlarla süslü oval bir yalağı vardır. Ayna taşının ortasında, üzerinde bir sürahi motifi bulunan oluklu kısa bir sütun, iki yanında çerçeve içine alınmış, renkli mermerden birer pano bulunmaktadır. Ayna taşının üzerinde kabartma motiflerle süslenmiş olarak Mahmud II’nin tuğrası ve kitabe yer almaktadır. Kitabe şöyledir:

“ Enûr-ül mü’minin Sultan Mahmud”

“ Hüdavend-i yegâne fahr-i ecdâd”

“ Nihâdında cibillîdir kerâmet”

“ Ezelden eylenmiş Hak hayre ma’tâd”

“ O şehinşahın oldu hamd-i l-‘llah”

“ Cihan ahd-i hümâyûnunda âbâd”

“ Zemanında olub ma’mur Kâ’be”

“ Kılındı Ravza-i Peygamber icâd”

“ Yapıldı şimdi câ-yi Hırka pâk”

“ Resul-ul-‘llâh ide ol şahı dil-şâd”

“ Bu şevbin dâmenidir mültecamız”

“ İki âlemde ondan olur imdâd”

“ Mu’in olsun Habîb-ullah o şaha”

“ Zahîr ve destgîri âl-ü evlâd”

“ Şehinşah-ı cihanın sâyesinde”

“ Kasîde eyledim ol câye inşâd”

“ Medâr-ı fahr-ı izzetdir bu târih”

“ Makam-ı Hırka bâlâ oldu bünyâd”

          (1238)