;

HEKİMOĞLU ALİ PAŞANIN VALİDESİ ÇEŞMESİ (H.1147- M.1734)

Akbıyık’ta demiryolu köprüsünü geçer geçmez karşıya geçen (Sultanahmet Ahırkapı sokak- Akbıyık cadde kesişimi) bu çeşme, klâsik tarzda tamamıyla mermerden yapılmıştır. Kabartma süsleri taşlarda boş bir yer bırakmayacak kadar zengin ve sanatlıdır. Servi ağaçları, rozetler ve

rumî motiflerle süslü ayna taşının iki yanında alt alta konmuş saksı içinde ikişer çiçek motifi, üstünde ise stolaktitli bir kornişten sonra bir bordür ve onun üzerinde de kemerin içini tamamıyla kaplıyacak geniş süslemeler vardır. Kemer boşlukları yine zengin kabartmalarla doldurulduğu gibi kemerin ayaklarınıda yine ikişer vazo içersinde çiçekler yerleştirilmiştir. Ayrıca kabartma bir bordür bütün çeşmeyi dolaşmaktadır. En yukarıda stalâktitli bir kornişten sonra yine bir bordür gelmektedir. Suyu akar.

Çeşmenin kitabesi kemerin üzerindedir ve şöyledir:

“ Şeh-i Mahmud Hanın Âsaf-ı ahdi Ali Pâşânın”

“ İdince mâderi dehri âb-ı zülal... irvâ”

“ Beşiktaşî Rıza-yi nakşıben didi târihin”

“ Gel iç âb-ı hayat olsun bu dil-cû çeşmeden câna”