;

HEKİMOĞLU ALİ PAŞA ÇEŞMESİ ( H.1168- M.1754)

Çemberlitaş’ta Yeniçeriler Caddesi üzerinde Atik Paşa Camii’nini avlu duvarına bitişik olan bu çeşme kesme taştan yapılmıştır. İki yanını ve yukarısını tekne hizasından başlayıp, asıl çeşmeyi içeride bırakacak şekilde düzenlenmiş sütunlar çerçevelemektedir. Suyu akmaktadır. Ancak kuyu suyu ile beslendiğinden içilmez.

Ayna taşının üzerinde şu kitabe yer almaktadır.

“ Fi-sebil-illâh bu âb- sâfdan nûş eylekim”

“ Ayn-ı tesnîm-ü zülâl menba-ı dil-cû gibi”

“Oldı cârî bâ-yı âb-âsâ bu târih-i selis”

“Tasla iç kevser-i cûd-i Ali-den su gibi”