;

HAZİNEDAR USTA ÇEŞMESİ (H.1207- M.1792)

Davutpaşa İskelesi semtinde Samatya caddesi üzerinde taş mektebin altında ( Kürkçübaşı mah. Küçük Langa caddesi) bulunan bu çeşme klâsik mimarînin terk edildiği devre aittir. Çok süslü bir kemeri ve ayna taşı, iki yanında iki küçük çeşmesi daha vardır. Teknesi bozulmuştur. Küçük çeşmelerin tekneleri ise hamam kurnalarını andırmaktadır. Suyu kesiktir. Kitabesi okunacak gibi değildir. İstanbul Çeşmelerinde tesbit edilen tarih mısraları şöyledir:

“ Ey sürurî didim iki târîh”

“ Ayn-ı lûtg-ı Hazinedar Usta”

(1207)

“ Katre-efşan olunca feyz-i Hüda”

“ Oldu dil-teşneye neşât-efzâ”

(1207)