;

HAYREDDİN PAŞA ÇEŞMESİ (H.1310- M.1894)

Mihrişah Valide Sultan Türbesi arkasında, Türbe arkası çıkmazı sokağı üzerindedir. Bu sokak 1987 yılında istimlâk edildi.

Çeşme çok büyük hazneli olup tuğla hatıllı olarak kesme taştan yapılmıştır. Küçük ayna taşı üzerinde üç satır halinde yazılmış şu kitabe vardır.

“ Merhum ve magfur-ünleh

Sadr-ı esbak Hayreddin Paşanın

Âsar-ı hayriyesindendir”

     (1310)

Çeşme Eyüp Belediyesince yeni restore edilmektedir.