;

HAYREDDİN PAŞA ÇEŞMESİ

Eyüp Feshane Caddesi üzerindedir. Ayna taşından ibaret olan çeşme Mihrişah valide Sultan İmareti bahçesinde yere atılmış vaziyetle idi. 1994 yazında Eyüp Belediyesince şimdiki yerine monte edilmiştir