;

HAYDAR PAŞA ÇEŞMESİ (H.977- M.1569)

Fatih, Haydar semtinde( Haydar Cad. No:48 karşısı) Bıçakçı Alâeddin Sokağı’nda Divittar Keklik Mehmed Efendi Camii karşısında bulunan bu çeşme kesme taştan yapılmıştır. Girintili çıkıntılı kemeri vardır. Zamanla bir hayli harap olmuştur. Ayna taşı ve teknesi şeklini kaybetmiştir. Suyu akmamaktadır.

Kemerinin altındaki kitabe şöyledir:

“ Âsaf-ı sâni o Haydar Paşa”

“ Yapdı bu çeşme-i nîgû revan-ı dil-cû”

“ Önüne gelene dir târih ci”

“ Mâ Hasan ile Hüseyn aşkına sû”

      (977)

Çeşmeyi yaptıran Haydar Paşa Akağalardandır. Camii, harman ve medresesi de vardır. Camiinin yalnız mihrap kısmı kalmıştır.