;

HATİCE TURHAN VALİDE SULTAN TÜRBESİÇEŞMESİ

Eminönü’ nde Hatice Turhan Valide Sultan Türbesi haziresi duvarında (Yeni camii Caddesi No:53) bulunan bu çeşme, oymalı bir kemer altında şebekeli bir pencerenin iki yanında yer alan kabartma motiflerle süslü iki çeşmecikten oluşmaktadır. Üstü geniş bir saçakla örtülüdür. Çeşmeciklerin kurna şeklinde yükseğe konmuş yalakları vardır. Suları akmamaktadır.

Sağdakinin üzerinde “ Vecealna minel ma..” soldakinin üzerinde ise “Ve sekahüm Rabbüküm...” âyetleri okunmaktadır. Kemerinin üzerindeki kitabe şöyledir:

“ Mustafa Han-ı adâlet-şiyemin mâderi kim”

“ Sâbıka itmiş idi kasr-ı cenanı mekân”

“ Eyleyüb türbe................”

“ Eyledi rahmet ile ruh.....................”

“ Nâmık temamı içün...didim târîhin”

“ Türbe-i Vâlide-i Pâdişah...........”