;

HATİCE SULTAN ÇEŞMESİ (H.1178- M.1764)

Üsküdar’da Çift sokağı üzerinde bulunan bu çeşmenin suyu akmamakta ise de bakımlı bir görünüşü vardır. İki sıra tuğla ve muntazam kesilmiş taştan örülmüş hazne duvarının önünde çeşmenin mermer aplı cephesi görünür. Girintli çıkıntılı oyulmuş bir kemerin altında ayna taşı, üstünde ise kiatbe taşı vardır. Kitabe şöyledir:

 

“Sahibet-ül hayrat vel-hasenat merhume ve magfurünleha Cennet-mekân firdevs-âşiyan Hadice Sultan Bint-üs Sultan Mehemmed Han aleyhimerrahme velgufran” (1178)

Bunun altında ikinci bir kitabe daha vardır:

“ Muvaffak oldu ta’mir-I çeşmeye iffet Nihan”

“ hazinedar Usta-I Devlet pûr-kerem Şevhinihal”

(Ketebehu Mehemmed Tâhir 1258)

Çeşmeyi yaptıran Mehmed IV’ün kızı Hatice Sultan’dır. “İstanbul Çeşmeleri”’nde Hatice Sultan’ın Doğancılar’da İhsaniye civarında Kız Sanat Enstitüsü ittisalindeki karakul duvarında yukarıdaki kitabenin ibareleri aynen ihtiva eden ve yalnız kitabesi kalmış bulunan bu çeşmesi daha olduğundan bahsedilmekte ise de bu kitabe bulunamamıştır.