;

HATİCE HANIM ÇEŞMESİ (H.1243 –M. 1827)

Alibeyköyü Camii yakınındaki meydanlıkta (Çeşme sokağının başında) olduğu “İstanbul Çeşmeleri”nde kaydedilen bu çeşme bugün yok olmuş olup yerinde kasap dükkanı görülmektedir. Kitabesi şöyle imiş:

“ Hadice Hanım ruhiyçün fâtiha”

        (Sene 1243)