;

HASKÖY ÇEŞMESİ (H.931- M.1524)

Hasköy’de Bastar Sokakta (no:12) bulunmaktadır. Beyoğlu yakasının en eski çeşmelerindedir.

Yasef adında bir musevi tarafından yaptırılmış olduğu eski bir sülüsle yazılı iki satırlık şu kitabeden anlaşılmaktadır.

“ Dokuz yüz otuz birde çeşme”

“ Binâ ide Yasef Veled-i Muhiledekle”

(931)

Son kelime anlaşılmıyor, ve ihtimal bir lakap ifade ediyor. Eski harflerle yazılışı aynen gösterilmiştir. Çeşme Türk klâsik Mimari üslubunda kesme taştan yapılmıştır. Ayna taşı basit çizgili mermerden ve üzerindeki parçalar kabartma çiçeklerle süslü olarak üç kısımdan mürekkebdir. Kitabe kemerin altına yerleştirilmiştir. Musluğu koparılmış, teknesi molozlarla doldurulmuştur. Küçük tas yuvasının yüzünü süsleyen mermerin dış kenarları kırılmış ve yuvarların şekli bozulmuştur. Büyük tonoz kemerli haznesinin cephesi gibi diğer üçyüzüde kesme taştan yapılmıştır. Üstü çatısızdır ve toprakla imlâ edilmiştir.

Bugün çeşmenin üçyüzü de sıva ile kapatılmıştır