;

HASEKİ İMARETİ ÇEŞMESİ ( H.1180- M.1766)

Haseki’de ( Haseki Cad No:74 yanı) Haseki İmareti’ne bitişik olan bu çeşme, kesme taştan klâsik tarzda yapılmıştır. Oymalı küçük bir ayna taşı vardır. Teknesi kısmen yol seviyesinin altında kalmış, içi doldurulmuştur. Suyu akmamaktadır. Sivri kemerinin üzerindeki kitabe taşında iki beyit yazılıdır. Son iki mısra şöyledir:

“ Zemzem âsâ ayn-i çeşme-i âb-ı hayat”

“ hızr elinden âb-ı hayvan içdi cümle kâinât”

(1180)