;

HASAN RIZA PAŞA ÇEŞMESİ (H.1271- M.1854)

Beşiktaş’ta, Yenimahallede jandarma Mektebi ve Salnameci Sokaklarının kavşağında bulunan bu çeşme dört cephelidir. Cephelerin ikisinde birer küçük ayna taşı ve kitabe vardır. Mermer tekenler molozla doldurulmuştur. Haznesinin yüzü sıva ile kaplıdır. Sıvası dökülen bazı yerlerden duvarların tuğla ile örüldüğü görülmektedir.

Ayna taşının üzerinde beyzi bir madalyon içersinde şu kitabe vardır:

“ Serasker-i esbak merhum”

“ Hasan Rıza Paşa çeşmesi hayratı”

           (1271)