;

HASAN RIZA PAŞA ÇEŞMESİ ( H. 1261- M.1845)

Kadıköy serasker sokağındaki ( Osmancık sok. Köşe) bu çeşme, kesme taştan yapılmıştır. İki yanında kalınca birer sütun, yukarısında taşkınca düz bir korniş bulunmaktadır. Çatısı yoktur. Ayna taşı teknesi ve kitabesi mermerdendir. Halen teknesi doldurulmuş suyu almaz durumdadır.

 

Kitabesinde “Besmele” ile “Vecealna minel mâ” ayetinden sonra;

“El- fâkîr Abbas Kâtib-i Hazret-i Rıza Paşagufiye lehüma (1261) “ yazısı bulunmaktadır.

Çeşmeyi yaptıran serasker hasan Rıza paşadır. Kendisinn Kadıköy’de, diğeri Beşiktaş’ta olmak üzere iki çeşmesi daha vardır.