;

HASAN PAŞA (Seyyid) ÇEŞME VE SEBİLİ (H.1158- M.1745)

Beyazıt’ta Veznecilerde Fen Fakültesi karşısında (Kimyager Derviş Paşa sokak) bulunan bu sebil hakkında “İstanbul Sebillerinde” şu bilgi verilmektedir.

“1158 (1745) Tarihinde Mahmud I’in sadrazamı Hasan Paşa yaptırmıştır. Beş pencerelidir. Şebekeler yani parmaklıklar dökme ve oymalıdır. 1.50 m genişliğinde 2.20m yüksekliğindedir. Parmaklığın altında altışar su verecek deliği vardır. Saçakları mermerden ve üzeri kurşun kaplıdır ve gayet bozuktur. Kurşunların bazıları uçmuştur. Altı mermer direklidir. Başlıkları oymalıdır. Şebekelerin alt ve üst kısımları yuvarlaktır. Sebil müdevverdir. Üslûb-ı mimarîsi Türk Rokokosudur. Mimar Mustafa Çelebi ‘nin mimarbaşılığı zamanında yapılmıştır.

 

“ Abı geldikçe didim tebşir idüb târîhini”

“ Mâ Hasan Paşa sebilinden gel iç âb-ı hayat”

(1158)

Çeşme Sebilin bitişiğindedir. O da Rokoko üslubundadır. İki sütun arasına yerleştirilmiş ayna taşı oymalıdır. Yukarı kısmında bir istiridye kabuğu motifi, onun üzerinde de kitabe görülmektedir.

Bu kitabesinin tarih beyti şöyledir:

“Maşallah 1158

Sahib-ül hayrat vel- hasenat

Sadr-ı a’zam Es-Seyyid Hasan Paşa”