;

HASAN EFENDİ ( Kasapbaşı) ÇEŞMESİ (H.1231- M.1815)

Edirnekapı dışında (Edirnekapı Cad- Savaklar Cad Park önündeki çeşme) Topkapı’ya giderken yolun solunda ve surların önünde bulunan bu çeşme mermerden yapılmıştır.Kitabesi ve oymalı ayna taşı geniş bir çerçeve içine alınmıştır. Teknesi biraz bozulmuş, suyu akmamaktadır.

Ayna taşı üzerindeki kitabe şöyledir:

“ Sâhib-ül hayr-i şerif neseb-i eşref-i hâcegan”

“ Hasan Efendi Kasabbasşı-i hüb-hisâl”

“ Yapdı bu çeşme-i dil-cûyi rızaen li-llah”

“ Haşre dek defterine yazıla ahsen-i a’mal”

“ Nice hayrata muvaffak ide lütfiyle anı”

“ Ecrini eyleye makbûl Hüdâyi müteâl”

“ Hayriyâ virdi safâ tesnelere târihin”

“ Haseneyn aşkına mâ çeşmeden iç âbı zülal”

(1231)