;

HASAN EFENDİ (Hacı) ÇEŞMESİ

Yeniköy Yalı Sokak´ta su terazisinin altında bulunmaktadır. Hamelidir. Harabe halindedir. Görülmeyen kitabesi şöyle imiş.

"Sahib-ül hayrat vel-hasenat imam-ı Mîr^^i-i atîk El-hac Hasan Efendi muhtac ilâ (rahmet-i) Rabbihilgafur