;

HASAN AĞA ( Şâtır) ÇEŞMESİ (H.1104- M.1692)

Ayvansaray’da Atik Koca Mustafa Paşa Camii karşısındaki ( Balat Çember Sokak- Hazreti Cabir Camii karşısı) bu çeşme, kesme taştan klâsik tarzda yapılmıştır. Ayna taşı düz ve sadedir. Teknesi sağlamdır. Suyu akmakta ise de su boru ile getirilen şehir suyudur.

Sivri kemerinin üzerindeki kitabe şöyledir:

“ Cünd-i Şâtır Hasan Ağa ki ol kân-ı sehâ”

“ Eyledi bu çeşme bünyâd ola hayr ile yâd”

“ Teşneler tendirdi dünyada bugün cû-yi kerem”

“ Havz-ı kesverden ide yârın aatâ Rabb-ül ibâd”

“ Gûş idüb itmamını Vehbi didim târihini”

“ Âb-ı sâfi-i Hasan rûh-i Hüseyn-i kıldı sâd”

(1104)