;

HAMİNNİNE ÇEŞMESİ

Üsküdar’da Vakıf Suları 851 sayılı kanun gereğince Vakıf Sularının hepsi Belediyelere İstanbul’da Şehir Emanetine devredilmiştir. Üsküdardaki Vakıf sularıda böyle olmuştur. Vakıflar İdaresi bu suların gelirlerinden İstanbul Şehir Eminliğine ( İstanbul Belediyesine) hiçbir şey vermemiştir. İstanbul Sular İdaresi her sene bütçesine Vakıf Suları için 1 lira gibi sembolik bir para koymaktadır. Buna rağmen birçok tarihi çeşmeleri ve sebilleri tamir ettirmiş ve ettirmektedir. Bu vakıf sularından biride Libadiye Asfaltı kenarındaki Hamin nine suyudur. Bu su çeşmenin arkasından kaynar. Galeri içinden borularla gelir. Akarca halindedir.
Bulgurlu Libade caddesi ( Bulgurlu çeşmesi sokak karşısında) Üsküdar Belediyesince 1995’de restore edilmiştir. Suyu akmaktadır.