;

HAMİDİYE ÇEŞMESİ (H.1324- M.1906)

Beşiktaş’ta Yahya Efendi Dergâhı (Yahya Efendi sokak camii önü) avlusunda bulunan bu çeşme tamamiye mermerdendir. Ayna taşında Lâle devri çeşmelerindeki gibi yelpaze motifi kullanılmıştır. Yukarısında dışarıya taşkın genişçe bir kornişten sonra üçgen biçiminde bir alınlı ve bu alınlığın ortasında Abdülhamid II’nin tuğrası ile “ Hamidiye Çeşmesi 1324” yazısı bulunmaktadırç Çeşmenin teknesi beyzi şekilde olup kenarları oymalıdır ve dilimli bir sütuna bindirilmiştir.

Abdülhamid II’nin şehrin bir çok yerinde Hamidiye Suyu ile beslenen çeşmeleri vardır. Bunlar umumiyetle mermerden birbirinin eşi olarak yaptırılmıştır. Bunlarda ince bir taş işçiliği görülmektedir. Kasımpaşa’da olduğu gibi değişik biçimde veya dökme demirden H

Hamidiye Çeşmeleri de vardır. Bazı yerlerde ise, Esentepe’de olduğu gibi, halk tarafından Hamidiye suyu ile beslenen çeşmeler yaptırılmıştır.