;

HAMAM SOKAĞI ÇEŞMESİ

Üsküdar’da Selimiye Hamamı Sokağı’nda bulunan bu çeşme baştan başa mermerle kaplıdır İki sütun arasına yerleştirilen ayna taşında istidirye kabuğuşeklinde bir süs vardır. Bozulmadan kalabilmiş olan teknesinde de kabartma süsler görülmektedir. Çeşmede kitabe bulunmamakla beraber Selim III tarafından kışla, camii, mektep imarethane ve hamam ile birlikte yaptırılmış olması muhtemeldir.