;

HALİL EFENDİ ÇEŞMESİ (H. 1143- M.1730)

Üsküdar Murat Reis camii civarında Çinili Mescit sokak ile Köprülü Fazıl Paşa sokağının köşesinde bulunan Hacı Halil Efendi çeşmesinin haznesi yakın zamanda yıktırılmış yalnız ön duvarı kalmıştır. Kitabesinde:

“ Bu mai cari ve çeşme sabıka Matbah-I Âmire Emini ve hâlâ hazine muhasebecisi El-hac Halil Efendinin fi sebillilâh hayratıdır. İntifa edenlerden ve saireden dua rica eder. Fi zilkade 1143/1730”

Bu çeşmenin suyu sonradan Atik Valide Su yolundan alınmıştır.