;

HALİL EFENDİ ÇEŞMESİ (H.1141-M.1728)

Üsküdar Durbali sokak- Halil Efendi Çeşme Sokak kesişimindeki bu meydan çeşmesi kesme taştan yapılmış, zamanla harap olan çeşme yeni restore edilmiştir. Suyu akmamaktadır.
Kitabe şöyledir:

“ Bu çeşmeyi hâlâ Matbah-ı Âmire Emini El-hac Halil Efendi ihya eyleyüb fi sebillillah bir masura su vakf idüb duâ niyâz eder (1141)”