;

HALİL ÇEVKAN ÇEŞMESİ (H.999- M.1590)

Kumkapı’ da Nişanca Hamamı’nın arkasında (Mollataşı cad- Şarapnel sk köşe) bulunan bu çeşme kesme taştan klâsik tarzda yapılmış üç cepheli bir yapıdır. Yukarıda sade bir korniş çeşmeyi bir boydan boya sarmaktadır. Üstü piramid biçiminde yine kesme taştan bir çatı ile örtülmüştür.

Çeşme bütün güzelliğine rağmen harap ve bakımsız olup, akmaktadır. Ayna taşları ve tekneler bozulmuş yapının taşları yer yer dökülmüştür.

Kitabe orta cephede kemerin altındadır. Fakat taşların arasından çıkmış bir incir fidanı yazıların okunmasını engellemektedir. Altı beyitlik kitabenin tarih mısraları “ İstanbul Çeşmeleri”nde şöyle kaydedilmiştir.

“ Bu Fedayî didi tarihin anın”

“ Ayn-i Hasan Halil-i Çevkan”

   (999)