;

HALİL ÇEVKAN ÇEŞMESİ (H.1000- M.1591)

Eyüp’te Baba Haydar Camii ile Takkeci Camii arasında dört yol ağzında Tekkeci Çeşme Sokağı’nın (No:25 karşısı) sol köşesinde ve Ahmed Çelebi Sokağı’nın karşısındadır. Çeşme kesme taştan klâsik tarzda yapılmış ve üstü ahşap çatı ve kiremitle örtülmüş olduğu “İstanbul Çeşmeleri”’nde kaydedilen bu çeşme bugün değişik görünümündedir. Taşların yüzü sıva ile örtülmüş ve ahşap çatının yerine beton dökülerek bir saçak vücuda getirilmiştir. İki tas yuvası arasındaki oymalı ayna taşı sağlamdır. Teknesi bozulmuştur. Suyu akmamaktadır.

Kemerini altındaki kitabe şöyledir:

“ Bende-i Sultan Murad-ı kâmuran”

“ Dâver-i devr-i İskender-sıfat”

“ Halledallahü tealâ mülkühu”

“ Melce-i hasalik-ül kâinat”

“ Ol Ağa Halil Çevkânî-lakab”

“Ol celîl-ûl kadr ol ferhude zat”

“ Rah-ı Hakda yapdı bu ayni idüp”

“Arzu-yi sâlihat-ı bâkiyat”

“ Hak kabûl idüp ânın bu çeşmesin”

“ Nar-i düzehden vire ana necat”

“ Didi târihin Fedaî hakir”

“ Ayn-i pâk-ü çeşme-i mâ-ül hayat”

(1000)

Çeşme Sultan III. Murad devri devlet adamlarından ve cündi (Süvari zümresinden, hayır sahib Halil Ağa tarafından yaptırılmıştır.

Çeşme “Takkeci” ismiyle anılmaktadır.