;

HALİL AĞA ( Seyyid) ÇEŞMESİ (H.1226- M.1811)

Fatih’te Orta Camii yakınındaki bostan karşısındadır. (Öksüzler Sok No:36 yanı) Suyu akmamaktadır.

Kitapta verilen bilgiye göre kesme taştan yapılmış büyük haznesinin cephesi zarif kemerli Türk Klâsik mimarı üslubundadır. Üç kitabesinden kemer üzerindeki birincisi ilk bâni Seyyid Halil Ağa’ya ait ve tarih beyti şöyledir:

 

“ Nûş idüb âbın Frugî söyledi tarihini”

“ Dem-be-dem bu âb-î şîrin selsebil-âsa akar”

(1226)

 

İkinci kitabede eskiden burada Gürcü Mehmed Paşa’nın bir çeşmesi bulunduğu, zamanla harap ve sudan mahrum kaldığı, birçok kimse ihya etmek istediği halde olamadığı anlatılıyormuş.

Üçüncü kitabede 1325 (M.1907) tarihinde ilmiyeden Kazanlı Osman Efendi ‘nin gayreti ile Kazan Beylerinden Akçürinzade Hâcc Mahrû Hanımın çeşmeyi yenilediği bildiriliyormuş.