;

HALİL AĞA (Miralem) ÇEŞMESİ (H.1142- M.1729)

Galata’da Kumbaracı Yokuşu’nda (No:88) bulunan bu çeşme halk arasında Kumbaracı Çeşmesi denilmektedir. Çeşme klâsik tarzda kesme taştan yapılmıştır. Oymalı ufak bir ayna taşı vardır. Teknesi kısmen yol seviyesinin altında kalmışsa da suyu akmaktadır. İki yanında ayna taşları yine oymalı birer küçük çeşme daha vardır. Bunların yalakları yüksekte ve kurna açıkça anlaşılmaktadır. Kemerinin kilit taşında bir ufak, köşe boşluklarında ise birer büyük rozet vardır. Kitabe kemerin üstündedir. Bu kitabe şöyledir:

“ Hâlâ Mîr-i alem Aga-yı memduh-ül hisal”

“ Bu çeşmeyi kıldı binâ idüb muvaffak zü’-l- celâl”

“ Nâmı Halil olmağıyla o zât-ı pâk-i ekremin”

“ Derya-yı lûtfun âleme kıldı sebil zemzem-misal”

“ Dil- teşnegâne sû gibi tarihini didim Nazif”

“ Al iç Muhammed aşkına bu çeşmeden âb-i zülâl”

(1142)

Çeşmeyi yaptıran Miralem Halil Ağa’dır.