;

HALİL AĞA ÇEŞMESİ (H.1329- M.1911)

Balat’ta Vodina Caddesi üzerinde bulunan Tahta minare Camii yanındaki bu çeşme mermer kaplıdır. Belirli bir üslûbu yoktur. Ayna taşının üzerindeki kitabe bugün yoktur. Kitabe şöyle imiş:

“ Bismillahirrahmanirahim”

“ Ve cealna mine mai külle şey’in hay”

“ Bâ-i sânisi Sivaslı Ferhad oğlu Halil Ağanın hayratıdır” (Sene 1329)