;

HALİFE CİLVENAZ ÇEŞMESİ

Kapalı Çarşı içinde (Kalpakçılar başı cad- Sipahi sokak köşe) yüzü tamamıyla mermer kaplı olan bu çeşme çarşı yangınından sonra 1955 yılında yenilenmiştir.

“ Maşallah...... Bare kâllâh”

“ Hafız....teşnelikden çeşme idüb”

“ Teşne-i âb lûle-i zeban-ı halle kıldı niyaz”

“ Suyunu ta’mirle bulub temam tarihle yaz”

“ Eyledi çeşme-i devâ- peydâ Hâlife Cilvenaz”

 

Tamir kitabesi ise yeni yazı ile şöyledir:

“26. XI.1954 yangınından sonra Hükümet, Belediye ve halkın işbirliğiyle Kapalı Çarşı yeniden kurulurken bu çeşmede ihya edildi. 29.X.1955”

Çeşmenin suyu halen de akmaktadır.