;

HALİD EFENDİ (Kethüda) ÇEŞMESİ (H. 1269- M.1852)

Aksaray’da Valide Camiinin arkasında çarşı boyunda bulunan (Çıngıraklı Bostan Sok No:25 yanı) bu çeşmenin ayna taşı rokoko motiflerle süslüdür. Suyu akmamaktadır.

Kemerinin üzerindeki kitabe şöyledir:

“..............................iden Halid Efendidir”

“ Mükemmel yapdırup bu ayn,i hayri itdiren icrâ”

“ .......................................itdi rûh-i pâkini şâdan”

“ Zülal-i cûdiyle atşan nâsı eyleyüp irvâ”

“ Hûdâ sîrâb-ı ecr itsün didim tarihini Safvet”

“ Bu vâlâ çeşmeyi Halid Efendi eyledi ihya”

            (1269)