;

HALEPLİ ÇEŞMESİ

Kanlıca’dan Anadoluhisarına giden yol üzerinde Halepli Sokağı’nın başında bulunan bu çeşme hakkında aşağıdaki bilgi A.Cabir Vada’nın “Boğaziçi konuşuoyr” adındaki kitabından alınkıştır.

“İnşa tarihi ve bânisi malûm değildir. Şosenin inşaasından evvel, muhaddep hazineli ve uzun bir çeşme idi. Şimdiki binası 1931 senesinde İstanbul Belediyesi tarafından betonarme usulünde inşa ettirilmiştir. Şosenin inşası ve yolun tevsii münasebetiyle çeşmesinin cephesi ile pek muntazam tonoz hazinesinin yıktırılması zarureti hasıl olmuştur.

Çeşmenin evvelki vaziyeti birer servi ağacı resmi bulunan iki mermer söğeye, yine mermerden ayna taşı ve derin geniş yalak raptedilmiştir. O zaman karşısındaki yalıda mukim Suphi Paşa oğlu Sami Bey ayna taşının üzerindeki boşluğa beyaz zemin üstüne mavi ile resmedilmiş çeşme ve ağaç tasvirli dört sıra eski Kütahya çinisi koymak suretiyle çeşmeyi bir kat daha süslemiş ise de çiniler bire birer aşırılmıştır.

Suyu bol ve tatlıdır. Çay ihzarına sarnıç suyundan daha elverişlidir. Çeşmenin menabı bugün Şakibe’nin tasarrufunda bulunan ve Kadimen Karlıkbayırı tesmiye edilen arazinin mezarlık yoluna bakan köşesinin biraz gerisinde kazılmış olan kuyudur. Saffet Paşa yalısının arkasındaki bahçe içinden geçerek çeşmeye gelmektedir. Bu künkler tedricen demir font borulara tahvil edilmişlerdir.

Şimdiki beton çeşmenin yüksekliği3 .50 genişliği 2.47 eni 3.15, yalağın boyu 0.80 eni 0.50 derinliği 0.34 metredir.