;

HAFİZE HANIM ÇEŞMESİ (H.1241- M.1828)

Balat, Vapur İskelesi Sokağında, Yusuf Sucaaddin Ambari Camii giriş kapısının yan tarafında yer almaktadır. Mermerden düz bir ayna taşı ve üstünde iki tarafında birer rozet yer almaktadır. Bunun üzerinde iki satır kitabesi ye almaktadır. Kitabenin üzerinde bir madalyon içersinde padişah mührü ve bunun çevresinde yaprak ve çiçek motifleri yer almaktadır. Musluğu koparılmış, teknesi yok olmuştur.