;

HADIM HASAN PAŞA ÇEŞMESİ (H.1004 – M. 1595/96)

Cağaloğlu Molla Fenari sokak Prof. Kazım İsmail Gürkan Caddesi köşesinde bulunan Hasan Paşa sebilinin yanında bulunan bu çeşme sivri kemerlidir. Kitabesi yoktur.