;

GÜLHANE PARKI ÇEŞMESİ (H.1329- M.1911)

Gülhane Parkı içerisinde çoçuk bahçesinin altındaki büyük sarnıcın yanındaki (Akvaryum teşhir yerindeki) bu çeşme, süslü bir ayna taşından ibarettir. Suyu akmaktadır.

Üstünde Mehmed V’in tuğrası ve şu kitabe bulunmaktadır.

 

“ Âb-i hayatın aynı olan işbu çeşmenin”

“ A’sar geçdi varmadı kimse farkına”

“ Buldu Emanet eyledi ihyâ müceddeden”

“ Virdi hayat doğrusu Gülhane Parkına”

    (1329)

anlaşıldığına göre eskiden veri mevcut isimsiz bir çeşme Şehremaneti (Belediye) tarafından yenilenmiş bulunmaktadır.