;

GALATA MEVLEVİHANESİ ÇEŞMESİ VE SEBİLİ ( H.1235- M.1819)

Beyoğlu’nda Tünel civarında ( Galipdede Cad) mevlevihane kapısının sağındadır. Bu yapı şeklini kaybederek iki normal pencereden ibaret kalmıştır.

Tarih mısrası şöyledir:

“ Sebil itdi bina Hâlet Efendi ân-ı cûd iç mâ”

(1235)

Yaptıran Hâlet Efendi’dir. Yanında kitabesiz bir çeşme vardır.