;

FEYZULLAH EFENDİ ÇEŞMESİ (H.1112- M.1700)

Fatih’te Feyzullah Efendi Medresesi (Millet Kütüphanesi) nin Feyzullah Efendi Sokağına bakan yan cephesindeki bu çeşme kesme taştan klâsik tarzda yapılmıştır. Kemerine kadar toprağa gömülmüştür. Bir rozetle süslü sivri kemerinin üzerinde daire içinde iki altı köşeli yıldız motifi arasında kitabe taşı bulunmaktadır.

Edirneli Şeyh İbrahim Gülşenî’nin oğlu Mehmet Efendiye ait olan kitabe şöyledir:

“ Hace-i Hakan-ı a’zam hazret-i fütüvvet-penah”

“ Seyyid-ül âfak Feyzullah-ı kudsî-yil hisal”

“ Bu nümüv-dar tahunu sü-bessu icra idüp”

“ Eyledi âsar-ı püpr envarını cennet misal”

“ Cûşiş-i ma’ül hayatıdır ferah-bahşa-yi can”

“ Had-be-had olmuş sada-yi kulkuli..mekal”

“ Lüle gördüm Kâmiya tarih içün atşana dir”

“ Gel gel iç bu çeşmesâr-ı nûrdan âb-ı zülâl”

(1112)

Mederse ile birlikte çeşmeninde bânisi 1040 tarihinde doğan, Şeyhülislamlığa kadar yükselen 1110 yılında ölen ve Eyüp’de dedesinin yanına gömülen Hoca Sadeddin Zade Feyzullah Efendi’dir.