;

FEYZULLAH EFENDİ ÇEŞMESİ (1141)

Anılan çeşme Maltepe´de İskele Caddesi´nin İmam Ali Sokak ile kesiştiği yerin karşısındaki meydanda bulunmaktadır.

Kare planlı, sivri kemerli, ikişer maşrapa gözlü, ikiyüzlü ve depolu çeşmedir. Ayna taşlarında ikişer selvi motifi ve madolyonlar vardır. Yalaklardan biri toprak altında, diğeri sağlamdır. Suyu akmaz.

Kitabesi : (Lebib´in şiiri)

Cenâb-ı kadı´-askar ya´ni Feyzullah Efendi´nin

Hemişe masdar-ı hayr ede zâtın Hazret-i Allâh

Edip bu âb-ı nâbı dört taraftan bi-riyâ icrâ

Ki oldu sû-be-sû lutfu ile sirâh ibâdullâh

Lebiba teşnegâna böyle işrâb etti ta´rihin

Bu vâlâ çeşmeden Ab-ı hayât iç fi sebilillâh

                                                                       (1141)

(Şakir´in Şiiri)

Vazi´ü´l-hayrât Feyzullâh Efendi-kim odur

Kâdı-asker ibn-i kâdı-asker-i vâlâ-asil