;

FESAHAT USTA ÇEŞMESİ (H.1222- M.1807)

Kasımpaşa’da Bahriye Caddesi (No:151) ile Taht kadısı sokağının birleştiği köşedeki bu çeşme mermer ile kaplanmıştır. Rokoko şekilleri ile süslü büyük boydaki ayna taşından mimari bir hususiyeti yoktur. Suyu akmaktadır.

 

Kitabede şöyle denilmektedir:

“ Gazi Sultan Selim Han-ı sâlis hazretlerinin vâlideleri Cennet-mekan huld-âşiyan merhume ve magfürunlehâ Mihrişad Valide Sultan tâbe serâha hazretlerinin Hazinedar Ustaları merhume fesahat ustanın ruhiyçün el-fâtiha” ( Sene 1222)